Fonoskopia

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić Państwu  profil działalności Laboratorium fonoskopii i rekonstrukcji nagrań audio-wideo ArsDigita. Firma działa w oparciu o moje już niemal dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie badań fonoskopijnych.

Laboratorium zajmuje się wykonywaniem kompleksowych ekspertyz kryminalistycznych w zakresie obejmującym następujące czynności:

 • odsłuch i spisywanie treści nagrań, w tym intensywnie zakłóconych
  i zniekształconych;
 • indywidualna identyfikacja osób na podstawie analizy mowy ciągłej;
 • badania autentyczności zapisów analogowych i cyfrowych;
 • korekcja nagrań mająca na celu polepszenie wyrazistości i zrozumiałości zarejestrowanych wypowiedzi rozmówców;

 Prócz tego, Laboratorium wykonuje badania obejmujące:

ustalanie ilości osób biorących udział w nagranej rozmowie;

 • określanie stanu psychofizycznego oraz postawy i sposobu zachowania się mówców na podstawie analizy ich wypowiedzi;
 • pobieranie materiału porównawczego w postaci nagrań dźwiękowych wypowiedzi wskazanych osób do badań identyfikacyjnych rozmówców;
 • komputerowa obróbka sygnału dźwiękowego;
 • przeprowadzanie eksperymentów akustycznych;
 • identyfikacja rodzaju i określenie parametrów technicznych urządzenia rejestrującego (magnetofonu, dyktafonu itp.), mikrofonów i nośników w oparciu o zapis dźwiękowy zarówno analogowy, jak i cyfrowy;  
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych stenogramów wypowiedzi osób pozwalających na odsłuchanie nagrań dowodowych w warunkach sali sądowej. 

Jako ekspert z dziedziny fonoskopii, zostałem zarejestrowany w funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

            Chciałbym również dodać, iż prócz wykonywania ekspertyz sądowych, prowadzę również badania o charakterze naukowym. Badania te mające na celu m.in. rozwijanie metodologii odsłuchiwania nagrań silnie zakłóconych oraz zniekształconych (zwłaszcza nagrań cyfrowych poddanych wysoko stratnej kompresji danych dźwiękowych). W kręgu moich zainteresowań znajdują się również prace badawcze dotyczące rozwoju metodologii badań identyfikacji mówców. Ponadto stale rozwijam swój warsztat badawczy w zakresie ustalania autentyczności zapisów dźwiękowych. Czas rewolucji cyfrowej sprawił, iż szczególnym wyzwaniem stało się śledzenie i poznawanie najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie rejestracji informacji (w szczególności zaś dźwięku).

            Zlecenia w zakresie badań fonoskopijnych wykonuję osobiście z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trosce o zachowanie jak najwyższej wiarygodności wydawanych przeze mnie opinii fonoskopijnych, trudniejsze zlecenia wykonuję zespołowo – wspólnie ze współpracującymi ze mną ekspertami z zakresu fonoskopii.

            Dokładam wszelkich starań, by zapewnić możliwie krótkie terminy realizacji zleconych badań fonoskopijnych. Jednakże priorytet zachowania najwyższej jakości prowadzonych przeze mnie badań fonoskopijnych i często znacząca złożoność tych badań nie pozwalają na zapewnienie najkrótszego terminu realizacji zlecenia.

Pragnę również poinformować, iż koszty wykonania zleconych badań fonoskopijnych kalkulowane są w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki odnoszące się do tego typu badań.

Serdecznie zapraszam Państwa do dalszej współpracy.

 Pozostając do Państwa dyspozycji

biegły sądowy Bogdan Rozborski

 

 

 

Szybki kontakt:
Mail:
arsdigita@arsdigita.pl
fonoskopia@arsdigita.pl
tel.:
694-45-99-22
www.arsdigita.pl